Вас вітає кафедра медичної фізики діагностичного

та лікувального обладнання!

"У фізиці часто траплялося, що істотний успіх був досягнутий проведенням послідовної аналогії між непов'язаними з вигляду явищами" (Альберт Айнштайн)

Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Медична фізика з медичною інформатикою та біостатистикою

 • Медична фізика з медичною інформатикою

 • Біологічна фізика з фізичними методами аналізу

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • фармацевтичного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • «Стоматологія»;

 • «Медицина»;

 • «Медсестринство»;

 • «Фармація, промислова фармація»

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна.